Servei directe

MISATGE
 DIRECCIÓ 4,95 € ADREÇA
 TIEMP D’ESPERA 0,39 €  MINUT. A PARTIR DE 5
 MESURES 40X30X25 / PES 10 KG. 4,70 € SI EXCEDEIX
 CANÓ 4,45 €  
 EXTRARRADI 0,68 €  QUILÒMETRE
MENSER PER HORES 17,97 €  PREU / H.  MÍNIM 2 H.
SERVICI FIX PER HORES 16,96 €  PREU / H.  MÍNIM 3 H.
FORA D’HORARI   4,95 € DIRECCIÓ

Cànon clients Barcelona, desplaçament als districtes postals: 08033-08035-08042, a Hospitalet i Pol. Zona Franca o viceversa, excepte 08038-0839-08040, Badalona, Sta Coloma , St. Adrià Besòs tenen quilometratge per a Barcelona.

Canon resta clients: desplaçament als districtes postals: 08016- 08030-08031-08032-08033-08035-08042, o viceversa.També per als desplaçaments a Barcelona des d’Espluc , o viceversa

Aeroport terminal de passatgers s’aplicarà el quilometratge de Sant Boi, aeroport terminal càrrega s’aplicarà el quilometratge de Viladecans.

Temps espera superior a 15 minuts, es notificarà al client. Excepte estaments oficials.
No hi ha suplement de pluja.

 FURGONETA
VEHICLE QUILOS EUROS / H.     MINIM +30 KM. EUROS / KM.
 FURGONETA 400 22,95 € 2 H. 0,91 €
 FURGONETA 1.000 24,55 € 2’5 H. 0,95 €
 FURGONETA CAPITONÈ 1.000 25,45 € 2’5 H. 0,99 €
 FURGÓ 1.500 26,55 € 3 H. 1,03 €
 FURGÓ 2.000 27,70 € 3 H. 1,07 €
 AJUDANT FURGONETA   19,30 € 2 H.  
 DIRECCIONS  PLAÇA FURG. 400 KG.*  15,60 € ADREÇA
 TEMPS D’ESPERA A PARTIR 15 MIN.*   11,50 € FRAC. ½ H
 KM. EXTRARÀDIO FURG. 400 KG.     0,80 € KM.

 

El servei es realitza amb albarà, on constaran les adreces i hora de pas.

El conductor col·labora en la càrrega i descàrrega.

No s’aplica temps de trànsit per les recollides en client quan es trobin a la zona A.

Les poblacions a 30 km. o menys de Barcelona, tindran una hora de suplement en concepte d’extraradi, excepte Hospitalet, Esplugues, Cornella, Prat de Llobregat, Sant Just i Sant Joan Despi.

A les superiors només s’aplicaran km., a partir de 30 min., per demora en càrrega i descàrrega, s’aplicaran fraccions de ½ hora.

Furgoneta per adreces
*A partir de 15 min., per demora en càrrega i descàrrega, s’aplicaran fraccions de ½ hora.
*Màxim 3 embalums i 35 kg. per cada un.

Els serveis directes de moto i furgoneta tindran una assegurança màxima de 120 €

Demaneu-nos un pressupost de forma
gratuïta i sense cap compromís