Altres serveis

Servei de reemborsament i avançament de diners

Es fixa com a import del servei de reemborsament, a incrementar sobre tarifa, un càrrec del 5% sobre el valor del reemborsament, amb un mínim de 3 €. L’import màxim per a realitzar una gestió de reemborsament és de 900 €. Reintegrament del reemborsament provincial als tres dies laborables del cobrament de la mercaderia, mitjançant transferència bancària. Resta, consultar. A Portugal no es garanteix que els reemborsaments siguin en efectiu, es poden emetre talons.

Es fixa com a import del servei d’avançament de diners, a incrementar sobre tarifa un càrrec del 6% sobre el valor de la bestreta amb un mínim de 3 €. L’import màxim de l’avançament és de 120 € i serà lliurat en lliurar la mercaderia.

Servei retorn còpia segellada

 RETORN (ALBARÀ CLIENT, CÒPIA SEGELLADA o POD) 3,81 €

Serveis internacionals

Si realitza enviaments internacionals, sol·liciti dossier. Els serveis de caràcter internacional no estan inclosos en l’assegurança complementària.

Serveis especials

Per a qualsevol servei que precisi que no es vegi reflectit en aquestes tarifes, consulti’ns. Realitzem: valises, serveis immediats entre ciutats, repartiments massius, serveis especials moto- furgoneta, jornades completes furgonetes-moto, preu tancat dia / mes, distribució, enviaments paletitzats, mercaderies perilloses ADR. Estarem encantats a assessorar-lo.

Assegurança de mercaderies

Segons la legislació vigent, al servei de transport contractat li serà aplicat el que s’estableix per la L.o.tt 29/2003 de 9 d’octubre i Reglament, que estableix la responsabilitat del portador (per als casos de pèrdua o mal) en el que indiqui la llei, com a màxim.

Meteor Transport Urgent, S.L. com a complement al que s’estableix per la L.O.T.T. corresponent a l’assegurança obligatòria de mercaderies, aplicarà un 5% sobre el preu del port dels serveis de pont, cobrint així fins a 1.200 € per enviament amb un màxim de 12.000 € per agrupatge, en els casos de pèrdua o avaries que sofreixin aquelles. Si excedís el risc d’un enviament que causés sinistre, l’assegurança només cobrirà la part proporcional del valor total d’aquest, aplicat sobre el màxim de 1.200 €. Els clients no abonats tindrà l’assegurança de la L.O.T.T.

Mercaderies excloses per l’assegurança: TV, monitors, vidre pla, mobiliari divers, targetes de crèdit, loteria, objectes d’art i tota la mercaderia que vagi en embàs de de vidre sense cap mena de protecció adequada

El client pot sol·licitar a Meteor Transport Urgent, S.L. la contractació d’una assegurança suplementària que cobreixi, amb declaració del valor real, fins a 24.000 €, els danys que les mercaderies puguin sofrir fins al valor declarat d’aquestes. El preu d’aquesta assegurança serà del 2% del valor declarat.

De conformitat amb el que s’estableix en els articles 366 i 952 del Codi de Comerç, dins de les vint-i-quatre hores següents al rebut de les mercaderies podrà fer-se la reclamació contra l’Agència de Transports per mal o avaria en aquestes, tret que el mal fos evident en el moment de la recepció d’aquestes, i en aquest cas només s’admetrà la reclamació en l’acte del rebut. Transcorreguts els termes expressats o pagats els ports, no s’admetrà cap reclamació contra l’Agència sobre l’estat en què va lliurar els gèneres porteados.

En cas de produir-se un sinistre, el termini màxim per a presentar la documentació necessària per a tramitar l’assegurança és de 20 dies, passat aquest període, el comunicat es donarà per tancat.

Demani’ns un pressupost de forma
gratuïta i sense cap compromís