Servei micrologística

Entrades i sortides

  ENTRADA SORTIDA
ALBARAN DE RECEPCION 3,70 €
PALET 2,70 € per palet 2,70 € per palet
EMBALUM 0,80 € per embalum 0,80 € per embalum
ENTRADA MERCANCIA 0,75 € referència, informatització, classificació i recompte.

Preparació de comandes

 PREPARACIÓ DE COMANDA        1,65 €  Fins a 3 referències
  REFERÈNCIA ADDICIONAL         0,65 €

Magatzematge

    PALE EUROPEU 120x80x170 cm.
 DIA   0,80 € màxim 20 dies
  MES   20 €

Altres

 PALETITZACIÓ CAIXES  3,90 €  Palet
  RETRACTILAT  1,50 €  Palet
  Manipulat pel client  12,50 €   Hora – Operari
 Palet Europeu Homologat  16,00 €   Palet
  Palet Europeu  10 €   Palet

Segur 0,1% del valor de la mercaderia, mínim 1 mes natural.

Demani’ns un pressupost de forma
gratuïta i sense cap compromís