Amb la teva ajuda... Meteor ha estat partícip d'un projecte solidari que desenvolupa a la comunitat rural de Betània, del Municipi de Posoltega a Nicaragua. A través d'aquesta intervenció es pretén millorar les condicions d'habitabilitat bàsica i les condicions...

read more