Meteor Solidari

Avalats per 30 anys en el sector de la gestió, transport i distribució de documents i petita paqueteria a Barcelona.

Amb la teva ajuda…

Meteor ha estat partícip d’un projecte solidari que desenvolupa a la comunitat rural de Betània, del Municipi de Posoltega a Nicaragua. A través d’aquesta intervenció es pretén millorar les condicions d’habitabilitat bàsica i les condicions sanitàries de les famílies que componen la seva població. Gràcies a aquestes accions s’enfortirà l’organització comunitària, desenvolupant les capacitats autogestionàries dels membres i de la cooperativa en què s’integren, amb la finalitat de garantir la sostenibilitat del projecte.

Això és el que ha passat i passa amb la teva ajuda a Betània, Nicaragua durant els anys 2000 i 2010.

VEURE PROJECTE METEOR SOLIDARI